Privacyverklaring

Als TCY  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door TCY verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  •  lidmaatschap van TCY en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
  •  deelname aan fietstochten (Pepernoten MTB tocht en/of toertochten)
  •  het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

  • Naam (voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam)
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Geslacht (m/v)
  • E-mailadres

Verstrekking aan derden.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is dan wel toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn.

TCY  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel niet langer dan op grond van de wet is vereist. Wij hanteren een bewaartermijn van persoonsgegevens van onze leden van 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd.

Geheimhouding.

 Alle personen die namens TCY  van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen, neem dan contact met ons op!

Foto’s publiceren.

Indien er tijdens de clubtochten, PepernotenMTB tocht of andere door tourclub Ysselsteyn georganiseerde tochten/evenementen foto’s worden gemaakt mogen deze niet zonder toestemming op Social media worden geplaatst met uitzondering van plaatsen op  onze website .

Tourclub Ysselsteyn zal op het inschrijf formulier  [indien van toepassing ] de naam van de fotograaf vermelden waar de foto’s kunnen worden opgevraagd .

Wilt u niet gefotografeerd worden tijdens onze tochten kunt u dit vooraf kenbaar maken  bij het bestuur c.q. commissie dan zullen wij uw wens respecteren.

Contactgegevens:

Tourclub Ysselsteyn , secretariaat Hans Verkoeijen,
Hoofdstraat 26,
5808 AT Oirlo.   
Tel: 0653931121   
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

14 februari 2019